rääbis, euroopa rääbis, Coregonus albula
Iseloomulikud tunnused: Sarnaneb üldiselt haabituselt räimele. Esineb rasvauim. Ülaseisune suu ja terav ninamik võimaldavad teda eristada noortest siigadest. Selg sinakashall, küljed hõbedased.

Mõõtmed: Üldpikkus kuni 20 cm ja mass kuni 100 g, harilikult väiksem.

Sarnased liigid: Räim, siigade noorkalad.

Elukeskkond: Avavees elav parvekala, vajab hapnikurikast vett. Meil elutseb mõnedes järvedes, aga ka meres Narva lahes.

Toitumine: Zooplanktontoiduline.

Käitumine: Parvekala.

Paljunemine: Suguküpsus saabub tavaliselt kaheaastaselt. Absoluutne viljakus enamasti 1000-10000 marjatera. Kudemine novembrist detsembrini, alates veetemperatuuri langemisest all 2-3°C. Liiva-kruusapõhjal arenevast marjast kooruvad vastsed paari kuu pärast aprillis.

Kaitse ja piirangud: Kehtib alammõõt L=12 cm.

Seisund: Arvukus Peipsi järves langes tugevalt eelmise sajandi lõpuks. Tänapäeval on rääbisevarude olukord paranemas.

Tähtsus: Kunagi omas Peipsi järves suurt majanduslikku tähtsust.

Lisainfo: Oluline saakobjekt kohale ja haugile Peipsi järves.


Asend eluslooduse süsteemis:

riik Animalia
hõimk. Chordata
alamhõimk. Vertebrata
klass Actinopterygii
selts Salmoniformes
suguk. Salmonidae
perek. Coregonus
liik Coregonus albula