peipsi tint, Osmerus eperlanus morpha spirinchus
Iseloomulikud tunnused: Peipsi tint on meritindi mageveeline kääbusvorm. Keha suhteliselt piklikum ja silmad suhteliselt suuremad kui meritindil.

Mõõtmed: 5-8,5 cm, harva üle 10 cm.

Elukeskkond: Suuremate järvede avavees. Eestis Peipsis ja Võrtsjärves.

Toitumine: Toitub zooplanktonist.

Käitumine: Parvekala.

Paljunemine: Suguküpsus saabub juba esimese eluaasta lõpuks, kehvade kasvutingimuste juures hiljem. Esineb kiirekasvulisi isendeid, kes koevad korduvalt, kuid enamus kaladest koeb vaid korra elus. Absoluutne viljakus 700-13000 marjatera. Kudemine leiab aset aprilli teises pooles 4-7°C veetemperatuuril. Mari kleepub veealusele taimestikule, vastsed kooruvad 2-3 nädala pärast.

Levimine: Meritindi kääbusvorme esineb paljudes Euroopa järvedes, eriti Läänemere ümbruses.

Populatsiooni bioloogia: Lühikese elutsükli tõttu võib tindipopulatsiooni arvukus aastate lõikes väga kiiresti muutuda.

Seisund: Peipsi tint on tänapäeval Peipsis väga vähearvukas.

Tähtsus: Omas varasematel aastatel Peipsi järves väga suurt majanduslikku tähtsust.


Asend eluslooduse süsteemis:

riik Animalia
hõimk. Chordata
alamhõimk. Vertebrata
klass Actinopterygii
selts Osmeriformes
suguk. Osmeridae
perek. Osmerus
liik Osmerus eperlanus morpha spirinchus