abakala, Ballerus ballerus
Iseloomulikud tunnused: Keha külgedelt lame, kuid piklikum kui latikal või nurul. Suu otsseisune, seljauim kitsas ja kõrge. Selg mustjassinine või rohekas, küljed iseloomuliku sinaka tooniga hõbedased, kõht valge. Pärakkuim väga pikk: 35-44 uimekiirt. Soomuskate tihe: küljejoones 62-77 soomust.

Mõõtmed: Pikkus tavaliselt 20-30 cm ja mass 250-500 g.

Sarnased liigid: Latikas, nurg, vimb.

Elukeskkond: Suured jõed ja veehoidlad, talub ka riimvett.

Toitumine: Toitub zooplanktonist.

Käitumine: Avavees elav parvekala.

Paljunemine: Suguküpsus saabub 3-5 aasta vanuselt. Absoluutne viljakus 5000-112 000 marjatera. Koeb kevadel aprillis-mais veetemperatuuril umbes 10°C kaldalähedasele veetaimestikule.

Ränne: Sooritab jõgedes küllalt ulatuslikke kudemisrändeid.

Levik: Läänemere, Põhjamere, Musta, Aasovi ja Kaspia mere suurte jõgede vesikonnad. Eestis pole viimase sajandi jooksul kohatud.

Tähtsus: Vähese tähtsusega püügikala.


Asend eluslooduse süsteemis:

riik Animalia
hõimk. Chordata
alamhõimk. Vertebrata
klass Actinopterygii
selts Cypriniformes
suguk. Cyprinidae
perek. Abramis
liik Ballerus ballerus