nugakala, Pelecus cultratus
Iseloomulikud tunnused: Selg võrdlemisi sirge, kõhuserv kaarjas. Hõbedase värvusega keha on külgedelt tugevasti kokku surutud, meenutades kujult nuga. Suu ülaseisune. Iseloomulikud on väga pikad rinnauimed. Küljejoon looklev.

Mõõtmed: Eestist püütud isendid on olnud harilikult 25 kuni 40 cm pikad.

Sarnased liigid: Noorkalad sarnased viidikaga.

Elukeskkond: Riimvees, laguunides ja jõesuudmetes. Võib ka püsivalt elada suuremates jõgedes. Eesti vetes juhukülaline, sagedasem Väinameres ja Pärnu lahes.

Toitumine: Toitub vee pinnakihis peamiselt putukatest ja putukavastsetest, suuremana on röövtoiduline.

Käitumine: Parvekala.

Paljunemine: Suguküpsus saabub Soome lahes 4-5 aastaselt. Koeb põhiliselt juunikuus veetemperatuuril umbes 20°C. Absoluutne viljakus on 8000-70000 marjatera. Põhja lähedal hõljuvast marjast kooruvad vastsed paari päevaga.

Ränne: Poolsiirdekala, kudemiseks rändab ülesvoolu jõgedesse.

Levik: Must mere, Kaspia ja Araali vesikond, Läänemere lõunaosas ja vesikonna suurtes järvedes (Laadoga, Äänisjärv, Ilmeni järv).

Tähtsus: Lõunapoolsetes maades püügikala, meil harulduse tõttu majandusliku tähtsuseta.


Asend eluslooduse süsteemis:

riik Animalia
hõimk. Chordata
alamhõimk. Vertebrata
klass Actinopterygii
selts Cypriniformes
suguk. Cyprinidae
perek. Pelecus
liik Pelecus cultratus