pakshuul-heloon, paksuhuuleline hallkefaal, Chelon labrosus
Iseloomulikud tunnused: Pikliku jämedapoolse kehaga. Kaks lühikest eraldatud seljauime. Hallikashõbedast värvi keha kaetud suurte soomustega. Kalale on iseloomulik paksenenud lai ülahuul, mis on alaservas kaetud väikeste näsadega.

Mõõtmed: Eestist püütud isendid on olnud 55-70 cm pikkused ja 1,5-3,7 kg raskused.

Sarnased liigid: Merisiig, säinas, kitsashuul-tintkefaal

Elukeskkond: Madal rannikumeri, võib tungida ka jõgedesse. Eestis haruldane eksikülaline.

Toitumine: Toitub põhiliselt zooplanktonist ja detriidist.

Käitumine: Enamasti liigub parvedes.

Paljunemine: Suguküpsus saabub 2-3 aasta vanuselt. Koeb talvekuudel, mari hõljub veekihis.

Ränne: Võib sooritada küllalt pikki rändeid.

Levik: Atlandi Euroopa ja Põhja-Aafrika rannik.

Seisund: Liik on viimastel aastakümnetel Euroopas laiendamas oma levilat põhja suunas.

Tähtsus: Eestis harulduse tõttu majandusliku tähtsuseta.


Asend eluslooduse süsteemis:

riik Animalia
hõimk. Chordata
alamhõimk. Vertebrata
klass Actinopterygii
selts Mugiliformes
suguk. Mugilidae
perek. Chelon
liik Chelon labrosus