pakslaup, Hypophthalmichthys molitrix
Iseloomulikud tunnused: Suhteliselt kõrge keha ja suure jämeda peaga kala. Silmad paiknevad madalal ja seeläbi moodustub suur ja esileulatuv laup. Selg rohekashall, küljed ja kõht hõbedased.

Mõõtmed: Võib kasvada üle 1 m pikkuseks ja üle 40 kg raskuseks.

Sarnased liigid: Kirju pakslaup.

Elukeskkond: Madalad ja soojad järved ja aeglase vooluga jõed.

Toitumine: Planktontoiduline.

Käitumine: Parvekala. Häirimise korral hüppab sageli õhku kuni paari meetri kõrgusele.

Paljunemine: Suguküpseks saab 2-7 aasta vanuses. Absoluutne viljakus tavaliselt 50 000 kuni pool miljonit marjatera. Koeb jõgedes veetemperatuuril 18-26°C kõrge hapnikusisaldusega kiirevoolulistes kohtades.

Ränne: Esinevad pikad kudemisränded suurtes jõgedes.

Levik: Looduslikult levinud Hiina ja Ida-Siberi jõgedes. Eelmise sajandi lõpul kodunes edukalt Põhja-Ameerika veekogudes, kus on muutunud konkurendiks kohalikele liikidele. Eestisse võib sattuda juhuslikult naaberriikide kalakasvatustest.

Tähtsus: Kalakasvatuse objekt lõunapoolsemates riikides.


Asend eluslooduse süsteemis:

riik Animalia
hõimk. Chordata
alamhõimk. Vertebrata
klass Actinopterygii
selts Cypriniformes
suguk. Cyprinidae
perek. Hypophthalmichthys
liik Hypophthalmichthys molitrix