tursk, Gadus morhua callarias
Iseloomulikud tunnused: Keha jässakas ja ruljas, kõige jämedam kukla kohalt, aheneb ühtlaselt sabauimeni. Kolm seljauime ja kaks pärakuuime. Selg pruunikas või hallikas, külgedel ohtralt tumedaid täppe. Alalõual üksik poise.

Mõõtmed: Tavaliselt pikkus 50-75 cm ja mass 1-3 kg, Eestist on püütud aga ka üle meetri pikkuseid ja enam kui 15 kg kaalunud turskasid.

Sarnased liigid: Pollak, süsikas.

Elukeskkond: Läänemere põhjalähedased kihid, eelistab kivist põhja.

Toitumine: Noorelt toitub peamiselt zoobentosest, läheb aga varsti üle kalatoidule.

Käitumine: Parvekala, harva üksikuna.

Paljunemine: Saab suguküpseks 2-5 aasta vanuses. Absoluutne viljakus 150000-3500000 marjatera. Koeb mais-juunis 3-6°C veetemperatuuri juures Läänemere avaosas, mari hõljub veekihis. Vastsed kooruvad 2-4 nädalaga.

Ränne: Esinevad kuni paarisaja km pikkused toitumis- ja kudemisränded.

Levik: Põhja-Atland ja sellega ühenduses olevad mered.

Populatsiooni bioloogia: Läänemeres elab kaks erinevat tursapopulatsiooni Läänemere lääneosa ja idaosa karjad. Sõltuvalt kudemistingimustest võib tursa arvukus Läänemeres suures ulatuses varieeruda.

Seisund: Tursa arvukus on hetkel pärast pikka mõõnaperioodi taas suurenemas.

Kaitse ja piirangud: Kehtib alammõõt L=35 cm.

Tähtsus: Suur majanduslik tähtsus.


Asend eluslooduse süsteemis:

riik Animalia
hõimk. Chordata
alamhõimk. Vertebrata
klass Actinopterygii
selts Gadiformes
suguk. Gadidae
perek. Gadus
liik Gadus morhua callarias