koha, Sander lucioperca
Iseloomulikud tunnused: Keha piklik, pea suhteliselt kitsas, suu suur, tugevate kihvadega. Esimene seljauim teravate ogakiirtega, seljauimedel tumedate täppide read. Selg hallikasrohekas, heledamatel külgedel 8-16 tumesinakat püstvööti.

Mõõtmed: Tavaliselt 50-70 cm pikk ja 1-4 kg raske. Maksimumpikkus võib olla üle 1 m ja mass üle 15 kg.

Sarnased liigid: Ahven, kiisk.

Elukeskkond: Suuremad jõed ja järved, rannikumeres peamiselt lahtedes.

Toitumine: Noorkalad lähevad juba varakult üle kaladest toitumisele.

Käitumine: Peamiselt parvekala, suuremad isendid võivad olla eraklikumad.

Paljunemine: Suguküpsus saabub 3-5 aasta vanuselt. Absoluutne viljakus 100000-800000 marjatera. Kudemine toimub maist juuli alguseni 12-20°C veetemperatuuril. Mari areneb isaskala valvatavas pesakohas liivasel või kivisel põhjal, vastsed kooruvad 4-10 päeva pärast.

Ränne: Võib sooritada enam kui 100 km pikkuseid toitumisrändeid, tavaliselt siiski paiksema eluviisiga.

Levik: Lääne-Euroopast itta Uuralite ja Araali mereni. Lõunas levinud Balkani poolsaare ja Musta mereni.

Kaitse ja piirangud: Kehtivad keeluajad ja keelualad, samuti püügilimiidid. Harrastuspüügil lubatud ööpäevane kogus ühe isiku kohta on 5 koha. Alammõõt Võrtsjärves L=51 cm, teistes veekogudes L= 46 cm.

Tähtsus: Suur majanduslik tähtsus. Kohati ka harrastuspüügi objekt.


Asend eluslooduse süsteemis:

riik Animalia
hõimk. Chordata
alamhõimk. Vertebrata
klass Actinopterygii
selts Perciformes
suguk. Percidae
perek. Sander
liik Sander lucioperca