must mudil, Gobius niger
Iseloomulikud tunnused: Keha jässakas, ruljas, pea tömp. Sabauim ümardunud servaga. Kõhuuimed liitunud imilehtriks. Värvus tumedamalt pruunikas, kudemisperioodil isastel esimene seljuim pikenenud kiirtega, uimed ja keha värvunud mustjates toonides.

Mõõtmed: Pikkus tavaliselt 5-10 cm ja mass kuni 10 g.

Sarnased liigid: Teised mudillased.

Elukeskkond: Madal rannikumeri, eelistab kivist ja taimestikurohket põhja.

Toitumine: Toitub zoobentosest.

Käitumine: Territoriaalse eluviisiga, varjepaiku eelistav kala.

Paljunemine: Suguküpsus saabub ühe aasta vanuselt. Absoluutne viljakus 1000-6000 marjatera. Koeb portsjonites maist augustini, isakala valvab kividele või karbikodadele kinnitunud arenevat marja.

Ränne: Väheliikuv põhjakala.

Levik: Põhja-Atlandi Euroopa rannik.

Tähtsus: Majandusliku tähtsuseta.


Asend eluslooduse süsteemis:

riik Animalia
hõimk. Chordata
alamhõimk. Vertebrata
klass Actinopterygii
selts Perciformes
suguk. Gobiidae
perek. Gobius
liik Gobius niger