väike mudil, väike mudilake, Pomatoschistus minutus
Iseloomulikud tunnused: Mudillastest kõige sihvakama kehaga. Seljauimed paiknevad selgelt eraldi. Kõhuuimed liitunud kurrulise servaga imilehtriks. Pea pikkus selgelt suurem kui kõrgus. Värvus heledates kollakates toonides, küljel rida ebaselgeid tumedamaid täppe.

Mõõtmed: Pikkus tavaliselt 3-6 cm ja mass 1-2 g.

Sarnased liigid: Teised mudillased.

Elukeskkond: Madal rannikumeri, eelistab liivast põhja.

Toitumine: Toitub zoobentosest.

Käitumine: Elutseb tavaliselt lagedal liivasel põhjal. Parvedesse ei koondu.

Paljunemine: Suguküpsus saabub ühe aasta vanuselt. Absoluutne viljakus 1000-6000 marjatera. Koeb portsjonites maist augustini, isakala valvab kividele või karbikodadele kinnitunud arenevat marja.

Ränne: Väheliikuv põhjakala.

Levik: Põhja-Atlandi Euroopa rannik.

Tähtsus: Majandusliku tähtsuseta.


Asend eluslooduse süsteemis:

riik Animalia
hõimk. Chordata
alamhõimk. Vertebrata
klass Actinopterygii
selts Perciformes
suguk. Gobiidae
perek. Pomatoschistus
liik Pomatoschistus minutus