pisimudil, pisimudilake, Pomatoschistus microps
Iseloomulikud tunnused: Keha veidi jässakam kui väikesel mudilakesel. Pea lühem, pea pikkus ja kõrgus peaaegu võrdsed. Kõhuuimed liitunud sileda servaga imilehtriks. Isastel kudemisajal seljauimel sinine laik. Värvus liivakarva toonides, laigud keha külgedel üldiselt selgemad ja tumedamad kui väikesel mudilakesel.

Mõõtmed: Pikkus tavaliselt 2-3 cm ja mass alla 1 g. Eesti väikseim kalaliik.

Sarnased liigid: Teised mudillased.

Elukeskkond: Madal rannikumeri, eelistab mudasemat põhja.

Toitumine: Toitub zoobentosest.

Käitumine: Elutseb tavaliselt lagedal mudasel põhjal. Pole üldjuhul parvekala, aga kalade asustustihedus merepõhjal võib olla paiguti suur, hõredat parve meenutav.

Paljunemine: Suguküpsus saabub ühe aasta vanuselt. Absoluutne viljakus ligikaudu 1000 marjatera. Koeb portsjonites aprillist augustini, isakala valvab kivide või karbikodade alla peidetud arenevat marja.

Ränne: Väheliikuv põhjakala.

Levik: Põhja-Atlandi Euroopa rannik.

Tähtsus: Majandusliku tähtsuseta.


Asend eluslooduse süsteemis:

riik Animalia
hõimk. Chordata
alamhõimk. Vertebrata
klass Actinopterygii
selts Perciformes
suguk. Gobiidae
perek. Pomatoschistus
liik Pomatoschistus microps