võldas, Cottus gobio
Iseloomulikud tunnused: Keha jässakas, pea lai, silmad nihkunud ülespoole lähemale pealaele. Nahk ja pea siledad, vaid lõpuskaanel üksik konksjas oga. Rinnauimed suured. Värvus pruunides toonides, tumedamate laikudega. Uimed heledamad.

Mõõtmed: Pikkus tavaliselt 5-10 cm ja mass 5-12 g.

Sarnased liigid: Merihärg, nolgus, meripühvel.

Elukeskkond: Kiirema vooluga kivisepõhjalised jõelõigud. Esineb ka rannikumeres ja mõnedes järvedes.

Toitumine: Toitub zoobentosest.

Käitumine: Erakliku eluviisiga kala. Valvab oma territooriumi, olles peidus kindlas varjepaigas kivi või puurondi all.

Paljunemine: Suguküpsus saabub 2 aasta vanuselt. Absoluutne viljakus tavaliselt 100-350 marjatera. Koeb aprillist maini 5-9°C veetemperatuuri juures. Mari koetakse kividele valmistatud pesakohta, isaskala valvab arenevat marja kuni vastsete koorumiseni enam kui kuu aja pärast.

Ränne: Väheliikuv kala.

Levik: Euroopa Skandinaaviast ja Prantsusmaast lõunasse Aadria mereni. Idas levinud Siberini.

Kaitse ja piirangud: III kaitsekategooria, püük keelatud.

Tähtsus: Majanduslik tähtsus puudub.


Asend eluslooduse süsteemis:

riik Animalia
hõimk. Chordata
alamhõimk. Vertebrata
klass Actinopterygii
selts Scorpaeniformes
suguk. Cottidae
perek. Cottus
liik Cottus gobio