merihärg, Myoxocephalus quadricornis
Iseloomulikud tunnused: Keha eest laienenud, aga sabavars peen ja pikk. Pea lame, nelja iseloomuliku suure luunäsaga. Lõpusekaanel ogad. Kehal kulgevad luuplaatide read. Värvus hallikaspruun.

Mõõtmed: Pikkus tavaliselt 20-30 cm ja mass 50-300 g.

Sarnased liigid: Nolgus, meripühvel.

Elukeskkond: Meres elav põhjakala. Eelistab külma vett.

Toitumine: Toitub zoobentosest, aga sageli ka kaladest.

Käitumine: Erakliku eluviisiga põhjakala.

Paljunemine: Suguküpsus saabub valdavalt 5 aasta vanuselt. Absoluutne viljakus tavaliselt 1000-25000 marjatera. Mari koetakse talvel detsembrist veebruarini. Isaskala valvab põhjal pesakohas arenevat marja kuni vastsete koorumiseni umbes kolme kuu pärast.

Ränne: Sooritab regulaarseid rändeid seoses veetemperatuuri aastaringse muutusega - rannavee soojenedes kevadel liigub merihärg külmemasse sügavamasse vette.

Levik: Levinud Atlandi põhjapoolsemates külmemates piirkondades ja Põhja-Jäämeres.

Tähtsus: Majandusliku tähtsuseta.


Asend eluslooduse süsteemis:

riik Animalia
hõimk. Chordata
alamhõimk. Vertebrata
klass Actinopterygii
selts Scorpaeniformes
suguk. Cottidae
perek. Myoxocephalus
liik Myoxocephalus quadricornis