rüühärg, euroopa rüühärg, Agonus cataphractus
Iseloomulikud tunnused: Pea lai, ogaline. Keha kaetud tugevate luuplaatidega. Pea alumisel küljel asuvad arvukad poised. Värvus tavaliselt pruunikates ja hallikates toonides.

Mõõtmed: Tavaliselt 10-15, maksimaalselt 21 cm pikk.

Sarnased liigid: Merihärja ja nolguse noorkalad, meripühvel, võldad.

Elukeskkond: Eelistab liivasepõhjalist rannikumerd.

Toitumine: Toitub zoobentosest - limustest ja hulkharjasussidest.

Käitumine: Väheliikuv põhjakala.

Paljunemine: Suguküpsus saabub enamasti juba aasta vanuselt. Absoluutne viljakus 2500-3000 marjatera. Koeb veebruarist aprillini vetikatele. Mari areneb väga kaua, vastsed kooruvad alles 10-11 kuu pärast.

Ränne: Väheliikuv põhjakala, talveks liigub sügavamatele merealadele.

Levik: Lääne- ja Põhja-Euroopa rannikumered, samuti Islandi ümbrus. Eestis võib esineda eksikülalisena Läänemere lõunaosast.

Tähtsus: Majanduslik tähtsus puudub.


Asend eluslooduse süsteemis:

riik Animalia
hõimk. Chordata
alamhõimk. Vertebrata
klass Actinopterygii
selts Scorpaeniformes
suguk. Agonidae
perek. Agonus
liik Agonus cataphractus