merilest, atlandi merilest, Pleuronectes platessa
Iseloomulikud tunnused: Keha lame, silmad nihkunud ühele küljele. Keha ja uimed siledad, vaid pealael kulgeb väikeste kühmude rida. Tumedal seljaküljel uimedel punaste täppide read, ka kehal eredaid punaseid täppe. Alakülg valge.

Mõõtmed: Tavaliselt pikkus 30-60 cm ja mass 400-3000 g.

Sarnased liigid: Lest, soomuslest.

Elukeskkond: Meres elav põhjakala. Eelistab liivast põhja.

Toitumine: Toitub zoobentosest, peamiselt limustest.

Käitumine: Parvedesse hoiduv põhjakala.

Paljunemine: Suguküpsus saabub 2-3 aasta vanuselt. Absoluutne viljakus 100000-500000 marjatera. Meile lähimad koelmud asuvad Bornholmi süviku piirkonnas. Kudemine toimub novembrist maini, mari areneb veekihis hõljudes. Vastsed kooruvad umbes 20 päeva pärast.

Ränne: Sooritab regulaarseid rändeid sügavamas vees asuvate koelmute ja madalamas vees paiknevate toitumisalade vahel.

Levik: Põhja-Atlandi Euroopa rannik. Levinud ka Islandi ümbruses.

Kaitse ja piirangud: Meres kehtib alammõõt L=25 cm.

Tähtsus: Eestis haruldane eksikülaline. Suur majanduslik tähtsus ookeanivetes ja Läänemere lõunaosas.


Asend eluslooduse süsteemis:

riik Animalia
hõimk. Chordata
alamhõimk. Vertebrata
klass Actinopterygii
selts Pleuronectiformes
suguk. Pleuronectidae
perek. Pleuronectes
liik Pleuronectes platessa