lest, Platichthys flesus trachurus
Iseloomulikud tunnused: Keha lame, silmad nihkunud ühele küljele. Suu väike. Keha peamiselt uimede alustel ja küljejoonel kaetud ogaliste luuplaadikestega. Küljejoon suhteliselt sirge. Seljapool pruunikas või kollakashall, ähmaste punakate ja kollakate laikudega, alakülg tavaliselt valge, kohati tumedamate laikudega.

Mõõtmed: Tavaliselt pikkus 15-30 cm ja mass 50-300 g. Võib kasvada üle 50 cm pikkuseks ja enam kui 1 kg raskuseks.

Sarnased liigid: Merilest, soomuslest.

Elukeskkond: Meres elav põhjakala. Eelistab liivast ja savist põhja. Võib vahel rännata ka merresuubuvatesse jõgedesse ja ojadesse.

Toitumine: Toitub zoobentosest, peamiselt limustest.

Käitumine: Põhjakala, võib elada üksikult, enamasti aga parvedesse kogunenult.

Paljunemine: Suguküpsus saabub üldjuhul 3-4 aasta vanuselt. Absoluutne viljakus 200000 kuni 2 miljonit marjatera. Läänemeres esineb kaks eraldi lestakarja. Süvikukudulestad koevad aprillis-mais süvavees, nende mari jääb veekihti hõljuma. Rannikukudulestad koevad mais-juunis madalvees põhjale langevat marja. Vastsed kooruvad 5-10 päeva pärast.

Ränne: Võib sooritada sageli mitmesaja kilomeetrini ulatuvaid toitumis- ja kudemisrändeid.

Levik: Euroopa rannikumered, samuti Islandi ümbruses. Inimese kaasabil levinud ka Atlandi Põhja-Ameerika rannikule.

Kaitse ja piirangud: ICES alarajoonis 28 alammõõt L=21 cm, alarajoonides 29 ja 32 L=18 cm. Kehtivad kudemisaegsed keeluajad.

Tähtsus: Suure majandusliku tähtsusega. Püütakse ka harrastuskalameeste poolt.


Asend eluslooduse süsteemis:

riik Animalia
hõimk. Chordata
alamhõimk. Vertebrata
klass Actinopterygii
selts Pleuronectiformes
suguk. Pleuronectidae
perek. Platichthys
liik Platichthys flesus trachurus