atlandi lõhe, lõhi, Salmo salar
Iseloomulikud tunnused: Selg hallroheline, hõbedastel külgedel X-kujulised tähnid valdavalt ülevalpool küljejoont. Seljauim üldjuhul täppideta. Sabavars saledam kui meriforellil, sabauime serv sisselõikega. Alalõug kudemisperioodil konksjas. Esineb rasvauim.

Mõõtmed: Suguküpsed isased kaaluvad Eesti jõgedes tavaliselt 2,5-3 kg, emased 6-8 kg, kelle pikkus tavaliselt 65-90 cm. Eestist püütud rekordisend oli 147 cm pikk ja kaalus 37,7 kg. Noored lõhed on jõgedes aeglasekasvulised, merre laskudes kasv kiireneb oluliselt.

Sarnased liigid: Meriforell.

Elukeskkond: Meri ja merre suubuvad suuremad jõed.

Toitumine: Noorjärgud jõgedes toituvad veeselgrootutest ja õhuputukatest. Hiljem meres toitub lõhe kaladest, peamiselt kilust ja räimest.

Käitumine: Valdavalt üksildase eluviisiga, kuid võib koguneda ka väikestesse parvedesse.

Paljunemine: Suguküpsus saabub üldjuhul 4-7 aasta vanuselt. Absoluutne viljakus 8000-17000 marjatera. Kudemine algab sügisel oktoobris veetemperatuuril 5-6°C ja kestab detsembrini. Enamus kalu koeb vaid kord elus, kuid mõned isendid võivad kuni neli korda kudeda. Koelmuteks sobivad kiirevoolulised jämekruusase põhjaga jõelõigud, kuhu emane lõhe valmistab ette sobiva kudepesa. Vastsed kooruvad 5-6 kuu pärast aprillis-mais. Noorjärgud elavad paar aastat jõgedes, seejärel laskuvad merre.

Ränne: Teostab kudemisrändeid sünnijõgedesse. Samuti esineb Läänemere piires pikki toitumisrändeid sobivatele aladele.

Levik: Põhja-Atland, Valge meri, Läänemeri ja neisse suubuvad jõed. Esineb ka Põhja-Euroopa järvedes, kus käib kudemas sinna suubuvates jõgedes.

Kaitse ja piirangud: Kehtib alammõõt L=60 cm. Harrastuspüügil lubatud ööpäevane kogus ühe isiku kohta on 2 lõhet või 2 forelli või 1 lõhe ja 1 forell.

Tähtsus: Hinnatud püügikala nii kaluritele kui harrastuspüüdjatele.

Lisainfo: Eestis asustatakse jõgedesse ettekasvatatud noorkalu alates juba eelmise sajandi algusest.


Asend eluslooduse süsteemis:

riik Animalia
hõimk. Chordata
alamhõimk. Vertebrata
klass Actinopterygii
selts Salmoniformes
suguk. Salmonidae
perek. Salmo
liik Salmo salar