euroopa mõrukas, Rhodeus amarus
Iseloomulikud tunnused: Küllaltki kõrge külgedelt lamenenud kehaga. Seljapool rohekashall, alakülg hõbedasem. Piki sabavart jookseb iseloomulik sinakas triip. Emaskaladel esineb pikk muneti marjaterade limuste mantliõõnde paigutamiseks.

Mõõtmed: Pikkus kuni 10 cm.

Sarnased liigid: Kokrede noorkalad, tippviidikas.

Elukeskkond: Taimestikurohked tiigid, kraavid ja vanajõed. Võib esineda ka aeglase vooluga liiva- või mudapõhjalistes jõelõikudes.

Toitumine: Toitub zoobentosest.

Käitumine: Väheliikuv taimestiku lähedusse hoiduv kala.

Paljunemine: Suguküpsus saabub valdavalt juba 1 aasta vanuselt. Absoluutne viljakus väike, vaid 40-100 marjatera. Väga omapärase kudemiskäitumisega - mari koetakse elusate limuste (karpide) mantliõõnde aprillist augustini, kust umbes kuu aega kestva arengu järel väljuvad aktiivselt ringi ujuvad vastsed.

Ränne: Küllaltki paigatruu kala.

Levik: Levinud Kesk- ja Ida-Euroopas, samuti Väike-Aasias. Eestis tõenäoline esinemine Koiva jõe vesikonnas.

Tähtsus: Majandusliku tähtsuseta.


Asend eluslooduse süsteemis:

riik Animalia
hõimk. Chordata
alamhõimk. Vertebrata
klass Actinopterygii
selts Cypriniformes
suguk. Cyprinidae
perek. Rhodeus
liik Rhodeus amarus