linask, Tinca tinca
Iseloomulikud tunnused: Keha jässakas, ümar, sabavars lühike ja jäme. Otsseisuse suu nurkades paiknevad kaks väikest poiset. Soomused väikesed, keha kaetud paksu limakihiga. Kala värvus varieerub rohekaskuldsest kuni tumepruunini.

Mõõtmed: Harilikult pikkus kuni 45 cm ja mass kuni 2 kg. Esimestel eluaastatel aeglase kasvuga, hiljem kasv kiireneb.

Elukeskkond: Järvedes ja merelahtedes, samuti aeglase vooluga suuremates jõgedes taimestikurohketel, mudapõhjalistel aladel.

Toitumine: Alguses planktontoiduline, hiljem toitub valdavalt zoobentosest.

Käitumine: Noorjärgud parvedes, hiljem täiskasvanult üksikuna.

Paljunemine: Suguküpsus saabub 4-5 aasta vanuselt. Absoluutne viljakus 200000-900000 marjatera. Portsjonkudemine algab 18°C veetemperatuuri juures mai lõpus ja kestab augustini. Veetaimestikule kleepunud marjast kooruvad vastsed 3-4 päeva pärast.

Levik: Euroopa siseveekogud, Aasias Siberis kuni Jenissei jõeni.

Kaitse ja piirangud: Kehtib alammõõt (L=30 cm) ja kudemisaegne keeluaeg.

Tähtsus: Majanduslik tähtsus Eestis peaaegu puudub. Küllaltki populaarne kala harrastuspüüdjate seas.


Asend eluslooduse süsteemis:

riik Animalia
hõimk. Chordata
alamhõimk. Vertebrata
klass Actinopterygii
selts Cypriniformes
suguk. Cyprinidae
perek. Tinca
liik Tinca tinca