vinträim, vintaloosa, Alosa fallax
Iseloomulikud tunnused: Heeringataoline, pealt rohekashallikas, küljed hõbedased. Küljejoonest ülevalpool iseloomulik tumedate tähnide rida (6-10). Sabauime alusel kaks pikenenud soomust.

Mõõtmed: Kasvab kuni 55 cm pikkuseks ja 1,5 kg raskuseks.

Sarnased liigid: Räim.

Toitumine: Toiduks on planktilised ja bentilised vähilaadsed, suurematel ka väikesed kalad.

Paljunemine: Isaskalad saavad suguküpseks 2-3, emaskalad 3-5 aasta vanuselt. Absoluutne viljakus on 12000-18000 marjatera.Koeb jõgedes, mari jääb põhja lähedale hõljuma. Vastsed kooruvad 4-6 päeva pärast.

Ränne: Anadroomne kala, võib suurtes jõgedes rännata mitusada kilomeetrit ülesvoolu.

Levik: Põhja-Atland, Läänemeri, Vahemeri ja Must meri ning neisse suubuvad jõed.

Seisund: Eelmise sajandi alguses oli Eesti rannikumeres küllalt tavaline. Tänapäeval juhuslik külaline.

Tähtsus: Harulduse tõttu ei ole püügikalana tähtis.


Asend eluslooduse süsteemis:

riik Animalia
hõimk. Chordata
alamhõimk. Vertebrata
klass Actinopterygii
selts Clupeiformes
suguk. Clupeidae
perek. Alosa
liik Alosa fallax