soomuslest, Limanda limanda
Iseloomulikud tunnused: Keha lame, silmad nihkunud ühele küljele. Keha ja paaritute uimede kiired kaetud tihedate karedate soomustega. Küljejoon teeb rinnauime kohal kõrge kaare. Seljapool kollakaspruun, tumedate laikudega, alakülg valge.

Mõõtmed: Tavaliselt pikkus 20-35 cm ja mass 100-400 g.

Sarnased liigid: Lest, merilest.

Elukeskkond: Meres elav põhjakala. Eelistab liivast põhja.

Toitumine: Toitub zoobentosest, peamiselt limustest, aga ka väikestest kaladest.

Käitumine: Põhjakala, liigub nii üksikult kui ka parvedesse kogunenult.

Paljunemine: Suguküpsus saabub 2-4 aasta vanuselt. Absoluutne viljakus 100000-700000 marjatera. Meile lähimad koelmud asuvad Bornholmi piirkonnas. Kudemine toimub aprillist augustini, mari areneb veekihis hõljudes. Vastsed kooruvad 1-2 nädala pärast.

Ränne: Väherändav põhjakala.

Levik: Põhja-Atlandi Euroopa rannik. Levinud ka Islandi ümbruses.

Tähtsus: Eestis haruldane eksikülaline. Suur majanduslik tähtsus ookeanivetes ja Läänemere lõunaosas.


Asend eluslooduse süsteemis:

riik Animalia
hõimk. Chordata
alamhõimk. Vertebrata
klass Actinopterygii
selts Pleuronectiformes
suguk. Pleuronectidae
perek. Limanda
liik Limanda limanda