ameerika paalia, Salvelinus fontinalis
Iseloomulikud tunnused: Keha piklik, lõhelistele omase rasvauimega seljauime taga. Lõpusepiide arv lõpuskaarel 14-22. Väga värvikirev, rohekaspruun keha kaetud tihedate heledamate tähnidega, mille seas hõredamalt leidub sinaka rõngaga ümbritsetud punaseid tähne. Alakeha uimede servadel kitsas valge ja must ääris. Kudemisperioodil alakeha ja uimed punaseks värvunud. Sabauime välisserv sirge.

Mõõtmed: Võib kasvada üle 70 cm pikkuseks ja ligi 7 kg raskuseks. Tavaliselt ei ulatu mass üle 1 kg.

Sarnased liigid: Teised paaliad, jõeforell.

Elukeskkond: Selgeveelised järved, jõed ja ojad, võib mõnda aega viibida ka jõesuudmete läheduses riimvees.

Toitumine: Laia toiduspektriga, enamasti sööb zoobentost ja õhuputukaid, sageli ka väikeseid kalu.

Käitumine: Üksildase paikse eluviisiga kala.

Paljunemine: Suguküpsus saabub valdavalt 2-3 aasta vanuselt. Absoluutne viljakus võib ulatuda 5000-7000 marjaterani. Kudemine toimub sügiskuudel septembrist novembrini ojades ja väiksemates jõgedes kruusasele põhjale ehitatud pesadesse. Vastsed kooruvad kevadel.

Ränne: Esinevad suhteliselt lühikesed toitumisränded ja kudemisränded vooluveekogudes.

Levik: Looduslik levila Põhja-Ameerika idaosas. Inimese kaasabil levinud paljudesse kohtadesse üle maakera. Eestis on varem asustatud mõnedesse jõgedesse. Samuti võib looduslikesse veekogudesse sattuda kalakasvatustest.

Tähtsus: Kalakasvatuse objekt, samuti hinnatud saak harrastuspüügil.


Asend eluslooduse süsteemis:

riik Animalia
hõimk. Chordata
alamhõimk. Vertebrata
klass Actinopterygii
selts Salmoniformes
suguk. Salmonidae
perek. Salvelinus
liik Salvelinus fontinalis