Mõisted


 • Ahik
  Kala pea alaküljel lõpusekaante vahel olev ala.
 • Alalõuahaak (kõhrkonks)
  Isastel lõhedel ja forellidel kudemisperioodiks alalõuale kasvav kõhrest konksukujuline jätke.
 • Alaseisune suu
  Ülalõug alalõuast selgelt eespool (nt vimmal).
 • Anadroomne
  Meres elav ja jõkke kudema rändav.


 • Bentos
  Põhjaelustik.


 • Biomelioraator
  Organism, kelle elutegevus soodustab veekogu või maa väärtuse suurenemist.


 • Erihõlmne uim
  Uim, mille hõlmad on eri suurusega (heterotserkne uim).
 • Eutrofeerumine
  Veekogu rikastumine toitainetega (pms fosfori- ja lämmastikuühendid).


 • Genitaalnäsa
  Suguava ümbritsev näsa.


 • Helmeskate
  Karedate köbrukeste kogum, mis katab kala keha pinda kudemisperioodil (pms isastel peas).


 • Introdutseerima
  Võõraid liike uuele alale viima.


 • Kannibalism
  Liigikaaslaste söömine.


 • Katadroomne
  Mageveest merre kudema rändav.


 • kidekile
  Kidekile ehk branhüostegaalmembraan, lõpusekaane serva ääristav kile.


 • Kiirtega uim
  Uim milles on hargnenud või/ja hargnemata uimekiired. Vastandina puuduvad uimekiired nt rasvauimes.
 • Kõhukelme
  Kõhuõõnt kattev kile.


 • Kõhuuimed
  Paarisuimed kala kõhu alakülje keskosa piirkonnas (mõnel liigil eesosas).
 • Küljejoon
  Augukeste rida kala keha külgedel (veevõnkeid tajuda aitav elund).
 • l
  Keha pikkus ninamiku tipust soomuskatte lõpuni (sabauime keskmiste kiirte alguseni).
 • L (absoluutne kehapikkus)
  Pikkus ninamiku tipust sabauime pikima hõlma lõpuni (suletud suuga, sabauim tavapärases asendis).
 • Liitunud uimed
  Kokkukasvanud uimed.
 • Neeluhambad
  Lõpuste taga neeluluudel paiknevad hambad (vaatlemiseks lõigatakse lihased läbi ja võetakse neeluluud lõpuseava kaudu välja).


 • Ninamik
  Silmade ees olev pea osa.
 • Ogakiired
  Jäigad teravaotsalised kiired (lülistumata ja hargnemata kiired).
 • Otsseisune suu
  Sama pika ala- ja ülalõuaga suu.
 • Pärakuuim (anaaluim)
  Paaritu uim päraku taga.
 • Pelaagiline
  Avaveeline.


 • Plankton
  Vees hõljuvate väheliikuvate organismide kogum.


 • Poised
  Kompimis- ja maitsmiselundina talitlevad nahajätked osade kalaliikide suupiirkonnas.
 • Poolalaseisune suu
  Suu, mille ülalõug ulatub alalõuast natuke ettepoole.
 • Poolsiirdekala
  Madalama soolsusega rannikumeres elav ja jõgedes kudev kala.


 • Poolülaseisune suu
  Suu, mille alalõug ulatub ülalõuast natuke ettepoole.


 • Populatsioon
  Ühe liigi isendid, kes elavad samal ajal samas kohas.


 • Pulmarüü
  Kudeperioodil tekkiv teisene sugutunnus (nt ere värvus).


 • Rasvauim
  Väike kiirteta uim seljauime ja sabauime vahel.
 • Riimvesi
  Väikese soolsusega (0,5-18‰) vesi looduslikes veekogudes (nt Läänemeres).


 • Rinnauimed
  Paarilised uimed kala keha eesosas.
 • Sabauim

 • Sahkluu
  Suulae luude vahel paiknev piklik hammastega kaetud luu.


 • Seljauim
  Seljal asuv uim.
 • Seljauime (aluse) pikkus
  Pikkus esimesest uimekiirest viimase uimekiireni.
 • Siirdekala
  Merest magevette või mageveest merre kudema rändav kala.


 • Suguküps
  Sigimisvõimeline isend.


 • Uime välisserv
  Uimekiirte tippudest moodustuv serv.
 • Uimekiired
  Uimede toeseks olevad luustruktuurid. Uimekiiri jaotatakse hargnemise ja lülistumise järgi.
 • Ülaseisune suu
  Suu, millel alalõug ulatub ülalõuast kõvasti ettepoole.
 • Väljasopistatav suu
  Avatuna toru moodustav suu.


 • Vastne
  Moondega arenevate loomade arengujärk munast koorumisest moondeni.


 • Weberi aparaat
  Ujupõit sisekõrvaga ühendav luukeste süsteem, mis võimendab helisid, mis ainult sisekõrvaga tajumiseks oleks liiga nõrgad.


 • Zooplankton (loomhõljum)
  Vees vabalt hõljuvate pisiloomade kogum.