Privaatsuspoliitika


Käesoleva määraja abil on võimalik tutvuda kõigi Eesti vetest püütud kaladega ja käsitletud on ka liike, keda veel Eesti aladelt saadud pole, kuid kes meie lähipiirkonnas on levinud. Rakendus sisaldab dihhotoomset määrajat.

Väljaandja: Kalanduse teabekeskus, 2014

Rakendus "Eesti kalad" mobiilirakendus ei salvesta ega kogu kasutajate personaalset informatsiooni ega asukohta. Rakendus ei vaja töötamiseks internetivõrku peale selle allalaadimist rakenduste poest. Mobiilirakendus kasutab staatilist teksti ja multimeediat, mida ei uuendata taustal kasutaja teadmata. Kõik sisuuuendused toimuvad läbi rakenduse poe. Mobiilirakenduse manuaalse või automaatse uuendamise saab iga kasutaja ise rakenduse poe sätetest valida.

Küsimuste korral kirjutage palun e-posti aadressil: kalateave(att)ut.ee

Privaatsuspoliitika informatsioon alates 01.01.2015Privacy policy


Mobile application "Estonian fishes" is the key to determine different fishes living in Estonia and nearby areas.

Publisher: Fisheries Information Centre (Estonia), 2014

The application "Estonian fishes" does not record or capture users' personal data and does not collect location information. Application does not need internet access after the application has been downloaded from app store. Only static text and images are used. All the content updates are through the app store. The automatic or manual updating of the mobile applications can be controlled via app store settings of the device.

In case of any questions, please write: kalateave(att)ut.ee

Privacy policy status since 01.01.2015