ahven, Perca fluviatilis
Iseloomulikud tunnused: Keha külgedelt lamenenud, kaetud tugevate väikeste soomustega. Esimene seljauim teravate ogakiirtega. Pea koonusjas, lõpusekaanel terav oga, suu suhteliselt suur. Värvus rohekaskollakas, külgedel 5-8 tumedat põikitriipu.

Mõõtmed: Tavaliselt 20-25 cm pikkune ja 100-300 g raskune. Rekordmõõtmed võivad ulatuda üle 50 cm ja 3 kg.

Sarnased liigid: Kiisk, koha.

Elukeskkond: Väga laialt levinud nii siseveekogudes kui rannikumeres.

Toitumine: Noorkalade toit on algul zooplankton, lähevad aga kiirelt üle toitumisele zoobentosest ja kaladest.

Käitumine: Parvekala.

Paljunemine: Suguküpsus saabub 3-5 aasta vanuselt. Absoluutne viljakus 10000-130000 marjatera. Kudemine algab aprilli lõpul 6-8°C veetemperatuuril ja kestab juunini. Mari koetakse pikkade sültjate lintidena, mis kinnituvad veetaimedele. Vastsed kooruvad 1-3 nädala jooksul.

Ränne: Esinevad nii kudemis- kui toitumisränded, mis ei ole aga väga pikad, piirdudes vaid paarikümne kilomeetriga.

Levik: Euroopa peaaegu kogu ulatuses, Põhja-Aasias itta Kolõma jõeni.

Seisund: Ligi 20 aastat madalseisus olnud ahvenavarud rannikumeres on viimastel aastatel taastumas.

Kaitse ja piirangud: Meres kehtib alammõõt L=19 cm. Harrastuspüügil lubatud ööpäevane kogus ühe isiku kohta 15 kg.

Tähtsus: Suur majanduslik tähtsus. Väga populaarne püügikala ka harrastuskalameestele.


Asend eluslooduse süsteemis:

riik Animalia
hõimk. Chordata
alamhõimk. Vertebrata
klass Actinopterygii
selts Perciformes
suguk. Percidae
perek. Perca
liik Perca fluviatilis