huntahven, Dicentrarchus labrax




Iseloomulikud tunnused: Keha kaetud tugeva soomuskattega. Esimene seljauim, kõhuuimed ja pärakuuim ogakiirtega. Põse taganurk saagja servaga. Selg hallikassinine, küljed hõbedased, kõht valkjas.Mõõtmed: Võib kasvada üle 1 m pikkuseks ja kuni 15 kg raskuseks.

Sarnased liigid: Koha.

Elukeskkond: Meri ja jõesuudmed, võib siseneda ka jõgedesse.

Toitumine: Noorkalad söövad veeselgrootuid, kuid lähevad kasvades üle kaladest toitumisele.

Käitumine: Aktiivne, enamasti öise eluviisiga parvekala. Suuremad kalad võivad elada üksikuna.

Paljunemine: Suguküpsus saabub 4-8 aasta vanuselt, lõunapoolsemates vetes varem. Absoluutne viljakus on 200 tuhat kuni 2 miljonit marjatera. Kudemine toimub talvel ja kevadel rannas kaugel avavees. Vastsed kooruvad veekihis hõljuvast marjast paari päeva pärast ja liiguvad aegamööda madalamasse rannikuvette.

Ränne: Rändab suvel rannikuvetesse toituma ja sügisel avamerre talvituma.

Levik: Atlandi ookeani idarannik Lõuna-Norrast kuni Senegalini, samuti Vahemeres ja Mustas meres. Eesti rannikumeres eksikülaline Läänemere lõunaosast ja Põhjamerest.

Tähtsus: Väärtuslik püügikala. Kasvatatakse suurtes kogustes lõunapoolsema Euroopa kalakasvatustes.


Asend eluslooduse süsteemis:

riik Animalia
hõimk. Chordata
alamhõimk. Vertebrata
klass Actinopterygii
selts Perciformes
suguk. Moronidae
perek. Dicentrarchus
liik Dicentrarchus labrax