kilu, Sprattus sprattus balticus
Iseloomulikud tunnused: Üldkujult sarnaneb räimega, kuid pea suhteliselt lühem ja silm väiksem. Selg sinakasroheline, küljed ja kõht hõbedased. Kõhuserval kulgeb kuni pärakuuimeni teravate kiilusoomuste rivi.

Mõõtmed: Tavaliselt pikkus 10-13 cm ja mass 6-15 g.

Sarnased liigid: Räim.

Elukeskkond: Põhiliselt Läänemere avaosa, suvel pinna lähedal, talveperioodil sügavamal.

Toitumine: Toitub zooplanktonist.

Käitumine: Parvekala.

Paljunemine: Saab suguküpseks 2-3 aasta vanuselt. Absoluutne viljakus 5000-36000 marjatera. Portsjonkudeja. Kudemine toimub suvekuudel mere avavees 6-12°C veetemperatuuril. Mari hõljub veekihtides, vastsed kooruvad 3-7 päevaga.

Ränne: Iseloomulikud ööpäevased toitumisränded erinevate veekihtide vahel.

Levik: Põhja-Atland ja sellega seotud mered.

Populatsiooni bioloogia: Varude seisund võib keskkonnatingimuste ja vaenlaste tõttu laias ulatuses varieeruda.

Seisund: Kilu arvukus Läänemeres on hetkel keskmisel tasemel.

Kaitse ja piirangud: Kehtivad rahvusvahelised püügikvoodid.

Tähtsus: Majanduslik tähtsus väga suur. Läänemere tähtsaim püügikala.


Asend eluslooduse süsteemis:

riik Animalia
hõimk. Chordata
alamhõimk. Vertebrata
klass Actinopterygii
selts Clupeiformes
suguk. Clupeidae
perek. Sprattus
liik Sprattus sprattus balticus