emakala, Zoarces viviparus
Iseloomulikud tunnused: Keha piklik, painduv ja suhteliselt pehme. Pea pungis põskedega, huuled paksud. Sabauim liitunud üheks pikkade selja- ja pärakuuimedega. Nahk sile ja limane. Värvus pruunikas, tumedamatest vöötidest ja laikudest koosneva mustriga. Luud roheka värvusega.

Mõõtmed: Tavaliselt 15-30 cm pikkune ja kuni 150 g raskune.

Sarnased liigid: Angerjas, luts, neljapoiseluts, võikala.

Elukeskkond: Rannikumere kivised ja vetikarohked piirkonnad.

Toitumine: Toitub zoobentosest, põhiliselt limustest.

Käitumine: Territoriaalse eluviisiga, varjepaiku eelistav põhjakala.

Paljunemine: Suguküpsus saabub 2 aasta vanuselt. Eesti ainus elusaid poegi sünnitav kala. Paaritumine toimub juulist septembrini, maimud sünnivad talvekuudel detsembrist märtsini.

Ränne: Väheliikuv põhjakala.

Levik: Põhja-Atlandi Euroopa rannik.

Tähtsus: Eelmisel sajandil omas mõningast majanduslikku tähtsust, tänapäeval emakala peaaegu ei püüta.


Asend eluslooduse süsteemis:

riik Animalia
hõimk. Chordata
alamhõimk. Vertebrata
klass Actinopterygii
selts Perciformes
suguk. Zoarcidae
perek. Zoarces
liik Zoarces viviparus