kammeljas, Scophthalmus maximus
Iseloomulikud tunnused: Keha lame, pealtvaates ümaram kui lestadel. Silmad nihkunud keha ühele küljele. Suu suur, väikeste teravate hammastega. Peas ja seljal paiknevad tihedalt teravad luukühmud. Seljakülg värvunud tumepruuniks, alakülg valge.

Mõõtmed: Tavaliselt pikkus 30-50 cm ja mass 300-1500 g.

Sarnased liigid: Lestad, sile kammeljas.

Elukeskkond: Meres elav põhjakala. Eelistab liivast põhja.

Toitumine: Noorelt toitub zoobentosest, läheb aga kiirelt üle röövtoitumisele kaladest.

Käitumine: Peamiselt erakliku eluviisiga põhjakala.

Paljunemine: Suguküpsus saabub 3-4 aasta vanuselt. Absoluutne viljakus 3-10 miljonit marjatera. Kudemine toimub maist juunini ranna lähedal madalikel, arenev mari hõljub veekihis. Vastsed kooruvad 7-9 päeva pärast.

Ränne: Ränded suhteliselt lühikesed, toimuvad sügavamate talvitusalade ja madalamate kudemisalade vahel.

Levik: Põhja-Atlandi Euroopa rannik.

Seisund: Möödunud sajandi lõpul toimus arvukuse oluline vähenemine Eesti vetes.

Kaitse ja piirangud: Kehtib alammõõt L=30 cm ja keeluajad kudemisperioodil.

Tähtsus: Eesti kalasaakides vähearvukas. Suur majanduslik tähtsus ookeanivetes.


Asend eluslooduse süsteemis:

riik Animalia
hõimk. Chordata
alamhõimk. Vertebrata
klass Actinopterygii
selts Pleuronectiformes
suguk. Scophthalmidae
perek. Scophthalmus
liik Scophthalmus maximus