atlandi pelamiid, Sarda sarda
Iseloomulikud tunnused: Keha käävjas, seljauimed paiknevad teineteisele lähedal, peenikesel sabavarrel enne sabauime paiknevad 5-9 väikest lisauimekest. Sabavarrel sabauime hõlmade vahel paiknevad kolm kiilu – 1 pikem ja 2 lühemat. Värvus seljalt sinakashall, küljed hõbedased. Liigile on iseloomulik 5-11 tumedast kaldtriibust ja 10-15 heledamast ristvöödist moodustunud värvusmuster.

Mõõtmed: Tavaliselt pikkus 40–60 cm ja mass 1-3 kg.

Elukeskkond: Merekala, elab pinnavees. Eestis väga haruldane eksikülaline, püütud senini vaid ühel korral.

Toitumine: Röövkala, toitub kaladest ja suurtest veeselgrootutest.

Käitumine: Parvekala. Kiire ujuja, kes on kohanenud aktiivseks eluks avavees.

Paljunemine: Suguküpsus saabub juba 1-2 aasta vanuselt. Portsjonkudeja, absoluutne viljakus 3-4 miljonit marjatera. Meile lähimad koelmud asuvad Vahemeres ja Mustas meres. Kudemine toimub maist juulini, lõunapoolsemates vetes ka talveperioodil. Mari areneb veekihis hõljudes.

Ränne: Sooritab ulatuslikke kudemis- ja toitumisrändeid. Läänemerre satub suviste toitumisrännete käigus.

Levik: Atlandi ookeanis laialt levinud peamiselt troopilistes ja subtroopilistes vetes.

Tähtsus: Tähtis püügikala peamiselt Vahemere ja Musta mere piirkonnas, Eestis harulduse tõttu majandusliku tähtsuseta.


Asend eluslooduse süsteemis:

riik Animalia
hõimk. Chordata
alamhõimk. Vertebrata
klass Actinopterygii
selts Perciformes
suguk. Scombridae
perek. Sarda
liik Sarda sarda