meritint, Osmerus eperlanus
Iseloomulikud tunnused: Suu suur, tugevate kihvhammastega. Alalõug tublisti ettepoole ulatuv, ülalõuast pikem. Selg roheka tooniga, keha osaliselt läbipaistev. Kalal esineb iseloomulik värske kurgi lõhn.

Mõõtmed: Tavaliselt pikkus kuni 24 cm ja mass 100 g , suurim püütud isend Soomest oli 40 cm pikk.

Elukeskkond: Rannikumeri, kudema tungib jõgedesse ja merelahtedesse.

Toitumine: Noorelt planktontoiduline, täiskasvanute toidus esinevad veeselgrootud ja kalad.

Käitumine: Parvekala.

Paljunemine: Suguküpsus saabub tavaliselt 1-3 aasta vanuselt. Absoluutne viljakus 5500-57500 marjatera. Kudemine algab mõnikord juba jääkatte all, kui veetemperatuur ületab 1-2°C; olenevalt piirkonnast kestab märtsist maini. Kudemiseks eelistab liivase või kivise põhjaga jõgesid. Kudemissubstraadile (põhil. veealune taimestik või eelmise aasta kõrkjate tüükad ja oksad) kleepunud marjast kooruvad vastsed 20-40 päeva pärast.

Ränne: Rändab kudemiseks suurematesse jõgedesse (näiteks Pärnu ja Narva jõkke).

Kaitse ja piirangud: Puudub.

Levik: Põhja-Atlandi rannikualad, Läänemeri ja merre suubuvad jõed.

Tähtsus: Omab piirkonniti majanduslikku tähtsust. Populaarne õngekala jääalusel harrastuspüügil.


Asend eluslooduse süsteemis:

riik Animalia
hõimk. Chordata
alamhõimk. Vertebrata
klass Actinopterygii
selts Osmeriformes
suguk. Osmeridae
perek. Osmerus
liik Osmerus eperlanus